Vad är skillnaden mellan en nationalpark, ett naturreservat och ett natura 2000 område egentligen?

För inte så länge sedan hörde jag en kommentar i stil med ”men ett naturreservat är inte det typ ett museum för gräs, ett inhägnat område så att säga”. Just när jag hörde det kunde jag inte hjälpa att fnissa men sen började jag fundera. Vad är egentligen ett naturreservat? Vad är det för skillnad på ett naturreservat och en nationalpark? Varför har vi ens alla dessa olika former av områden?

Jag tänkte därför bena ut dessa olika begrepp och den viktigaste frågan är kanske varför vi ens har alla dessa skyddsområden? Gemensamt för alla områden är att de syftar till att skydda naturen, för vår och naturens skull. Under de senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i snabbare takt än någonsin förut. Just därför behöver vi värna och vårda våra olika naturmiljöer och olika arter. Förutom att vi inte vill att värdefull natur ska förstöras och försvinna är naturen viktig för vårt välbefinnande och områdena finns därmed även till för att vi ska kunna njuta av naturen och ge oss ut på roliga och spännande friluftsaktiviteter.

Vad är det då för skillnad på alla dessa olika områden?

Söderåsens nationalpark är en av alla 29 nationalparker i Sverige

I Sverige finns det 29 stycken nationalparker och är ett sätt att bevara värdefulla områden som annars hotar att förstöras eller försvinna. Nationalparkerna speglar Sveriges natur där alla sex naturtyper är representerade; fjäll, sjöar och vattendrag, kust och hav, ädellövskog, våtmark och barrskog. Regering och riksdag äger parkerna och beslutar om bildandet av nya nationalparker. Det är bara den mest värdefulla naturen i Sverige som kan skyddas som nationalpark.
Du kan läsa mer om krav på bildande av nationalparker här
Samtliga av Sveriges nationalparker kan du läsa mer om här

Skylt för naturreservat
Fågelsångsdalens naturreservat, ett exempel på alla de runt 4000 naturreservaten vi har i Sverige

Det finns dock så mycket mer natur som behöver skyddas än de som kan ingå i en nationalpark och det är här naturreservat kommer in. Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur och har inte lika höga krav som en nationalpark. I Sverige finns det drygt 4100 naturreservat och här i Skåne har vi runt 300 stycken. Till skillnad från nationalparker som regering och riksdag måste besluta om kan ett naturreservat bildas av länsstyrelse och kommun. Ett naturreservat kan dessutom vara privatägt.
Alla naturreservat i Skåne kan du läsa mer om här

Kjugekull som är ett exempel på ett natura 2000 område
Kjugekull som är ett exempel på ett natura 2000 område

Utöver nationalparker och naturreservat finns det även natura 2000 områden. Dessa områden upptäckte jag alldeles nyligen. I Sverige finns det runt 4000 stycken och de är i många fall även ett naturreservat eller en nationalpark. Natura 2000 områden är värdefulla naturområden som ur ett europeiskt perspektiv måste skyddas. De ingår i ett nätverk av skyddade områden i hela EU och målet är att hindra utrotningen av arter och livsmiljöer.

Sammanfattningsvis kan man säga att nationalparker är det starkaste skyddet och bildandet av en nationalpark måste beslutas av regering och riksdag. Det ägs dessutom av staten. Det övergripande syftet är att skydda vår svenska värdefulla natur och spegla alla våra naturtyper. Ett naturreservat är enklare att bilda och kan skapas av länsstyrelse och kommun, det kan dessutom vara privatägt. Syftet är inte i lika hög grad att bevara alla olika naturtyper men lik väl att bevara och skydda naturen och den biologiska mångfalden. Natura 2000 områden tar ett europeiskt perspektiv och ingår i ett EU-gemensamt nätverk för att hindra utrotningen av arter och livsmiljöer.

Det finns även andra sätt att skydda vår natur på. Om du är intresserad kan du läsa mer om det här.

Slutligen ramlade jag även över något som kallas för strövområden och vad jag kan se finns de bara i Skåne. Dessa områden behöver inte vara skyddad natur men några av områdena är naturreservat. Istället syftar dessa områden främst till att stimulera det rörliga friluftslivet. I Skåne finns det 19 strövområden som Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för.
Du kan läsa mer om Skånes strövområden här

Källor:
Naturvårdsverket
Sveriges nationalparker
Stiftelsen Skånska Landskap

Informationen från hemsidorna är tagen 2017-10-12

2 Comments

 1. Beata
  15 oktober, 2017

  Oj vad jag lärde mig mycket! Jag älskar naturen och har länge känt att jag vill ut mer och liksom ha lite bättre koll på allt som finns runt mig! Så himla bra att få lite kunskap om det genom din blogg <3 Tack! 😀

  Svara
  1. Friluftsjournalen
   15 oktober, 2017

   Vad roligt att höra 😀 jag visste inte heller den direkta skillnaden innan jag började efterforska 🙂

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top